Dak ventilatoren

Vol Kanaal

Reiniging

Werkzaamheden

De kanalen worden gereinigd door roterende borstels, op de ventielen wordt het afzuigsysteem aangesloten onder druk. Zo wordt er voor gezorgd dat het vuil wordt verwijdert en wordt opgevangen in het afzuigsysteem.


Afstellen van de afzuigventielen

De afzuigventielen worden opnieuw

afgesteld voor een optimale werking.

Nakijken werking en schoonmaken van de ventilator

De ventilatie box wordt volledig gedemonteerd en vervolgens

grondig gereinigd en gecontroleerd op defecten.

Onderhoud mechanische ventilatie is ieder jaar nodig!

Schakel een specialist in voor de jaarlijkse reiniging

en adviesering by Mvbox.nl


Ventilatie Onderhoud

Slecht onderhoud van de mechanische ventilatie kan
de volgende klachten veroorzaken:

  • Er kan schimmel ontstaan vooral in vochtige ruimtes zoals de badkamer;
  • Er vormt zich een condensatievocht door een te hoge luchtvochtigheid;
  • U heeft last van nare luchtjes in huis;
  • Eventuele gezondheidsklachten zoals geïrriteerde luchtwegen 
    • en veel stof in uw woning;
    • Het ventilatie systeem gaat veel geluid maken.

Heeft u last van bovenstaande klachten, dan is het van groot 
belang dat u het onderhoud eens grondig laat uitvoeren. 
Goede ventilatie van uw woning is noodzakelijk voor de aanvoer van
frisse lucht. Ook wordt het vochtgehalte verlaagt en werkt het de 
vorming van schimmels en bacterien tegen.

Naar verloop van tijd worden de kanalen in uw woning vies en stoffig en vormen veel bacteriën.


Motor

kanaal

Ventiel